FANDOM


BoBoiBoy Cây gai (BoBoiBoy Thorn) là hình thức nâng cấp của BoBoiBoy Lá.

Câu chuyện

BoBoiBoy: The Movie

Cậu xuất hiện từ sự nâng cấp sức mạnh của Ochobot.

BoBoiBoy Galaxy

Cậu sẽ trở lại trong Galaxy.

Sản xuất

Hình ảnh

Video