FANDOM


Những Quả cầu năng lượng là những con robot công nghệ cao, chứa nguồn năng lượng không thể tưởng tượng được. Thèm muốn bởi nhiều người, chúng đã bay đi và ẩn trốn khắp nơi trên thiên hà. Từng Quả cầu Năng lượng bị bắt cóc bởi các thế lực xấu xa. Và bây giờ, năng lượng của chúng dùng để reo rắc sự tàn phá và hủy diệt trên khắp vũ trụ. Đây là bộ phim nói về Siêu anh hùng của Trái Đất - BoBoiBoy, với nhiệm vụ đi tìm các Quả cầu Năng lương và bảo vệ thiên hà.

Cici Ko, BoBoiBoy Galaxy

Quả cầu Năng lượng (Power Sphera/Sfera Kuasa) là những con robot có sứ mệnh bảo vệ thiên hà. Đây là nhóm nhân vật có trong BoBoiBoy Galaxy.

Cội nguồn

Các đời

  • Klamkabot - Quả cầu năng lượng thế hệ đầu tiên
  • Ochobot - Quả cầu năng lượng thế hệ thứ chín
  • MotoBot - Quả cầu năng lượng thế hệ thứ tám
  • MekaBot - Quả cầu năng lượng thế hệ sáu